Interfisc België | Verlaging patronale lasten in Nederland per 1 augustus 2021 | Interfisc
12231
post-template-default,single,single-post,postid-12231,single-format-standard,ajax_updown_fade,page_not_loaded,boxed,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

Nederland: Verlaging van de patronale lasten vanaf augustus 2021

 

Nederland: Verlaging van de patronale lasten vanaf augustus 2021

Vanaf 1 augustus 2021 zullen de patronale lasten in Nederland dalen. Dit komt door een aangekondigde verlaging van de AWf-premie (Algemeen Werkloosheidsfonds), die momenteel een tweetal tarieven kent, afhankelijk van de aard van de arbeidsovereenkomst:

  • een laag tarief van 2,70%, dat daalt naar 0,34% (o.a. van toepassing wanneer sprake is van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur, geen oproepcontract)
  • een hoog tarief van 7,70%, dat daalt naar 5,34% (o.a. van toepassing in geval van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur)

Hoe hoog zijn de patronale lasten in Nederland eigenlijk?

In totaal bedragen de wettelijke sociale zekerheidsbijdragen van de werkgever op dit moment ca. 18%, een percentage dat berekend wordt over een maximaal premieloon van € 58.311 per jaar (2021, klik hier om het overzicht van Tarieven Sociale Verzekeringen & Belastingen in Nederland per 1 januari 2021 te bekijken). Verdient de werknemer meer dan dit plafond, dan neemt het percentage wettelijke sociale zekerheidsbijdragen af.

Overigens zijn de wettelijke sociale zekerheidsbijdragen in Nederland nu al erg laag ten opzichte van de buurlanden; zo bedragen zij in Italië en Frankrijk maar liefst 39%. In Nederland komt daar doorgaans nog wel een fors bedrag aan aanvullende (vaak niet verplichte) zaken bij, zoals voor pensioen en ziekteverzuim.

Wilt u daar meer over weten, bekijkt u dan onze Factsheet Personeel in Nederland, die u hier kunt downloaden.

Waarom worden de patronale lasten verlaagd?

In september 2020 werd op Prinsjesdag de zogeheten BIK (Baangerelateerde Investeringskorting) geïntroduceerd. De BIK was een tijdelijke regeling, bedoeld om tijdens de huidige economische crisis investeringen te bevorderen en stelde bedrijven in staat om een deel (max. 3%) van de investering af te trekken van de te betalen bedrijfsvoorheffing (loonheffing).

Omdat de kans echter bestaat dat de Europese Commissie de BIK als ongeoorloofde staatssteun aanmerkt, is gekozen om deze regeling in te trekken. Het budget dat hiermee beschikbaar komt, wordt nu dus vermoedelijk aangewend om voor alle werkgevers de sociale zekerheidsbijdragen te verlagen.

Waar moet u op letten?

Uiteraard leest u het op onze website zodra er zekerheid is over de premieverlaging en de datum waarop deze in gaat. Ook zorgen wij ervoor dat de correcte premies in de loonaangifte verwerkt worden, voor zover u de Nederlandse payroll aan ons heeft uitbesteed.

Een aandachtspunt is nog dat het in sommige gevallen verstandig kan zijn om een extra vergoeding of bonus pas uit te keren nádat de premie is verlaagd. Dit komt door het plafond dat wij in Nederland kennen in de sociale zekerheid (€ 58.311 per jaar in 2021). Heeft een werknemer in juli dit plafond nog niet bereikt, dan kan het interessanter zijn om een extra vergoeding of bonus pas in augustus of daarna uit te keren.

Meer lezen?

Wilt u op de hoogte blijven van verdere ontwikkelingen?

Volg dan onze bedrijfspagina op LinkedIn.

Of schrijft u zich in voor onze nieuwsbrief.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over payroll? Neemt u dan gerust contact met ons op, wij denken graag met u mee!

Publicatiedatum: 14 /06 /2021