Meteen naar de inhoud

Nieuw dubbelbelastingverdrag België en Nederland

Een nieuw belastingverdrag tussen Nederland en België: wat gaat er veranderen?

Onlangs hebben Nederland en België een nieuw dubbelbelastingverdrag ondertekend, ter vervanging van het verdrag uit 2001. Het nieuwe verdrag moet nog worden geratificeerd en zal pas later in werking treden (op z’n vroegst op 1 januari 2024 maar meer waarschijnlijk pas op 1 januari 2025).

Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen in het Belgisch-Nederlands Belastingverdrag:

vaste inrichting

In elk belastingverdrag is vastgelegd wanneer de activiteiten van een bedrijf in het buitenland leiden tot belastingplicht, en daarmee een vaste inrichting in dat land.

Het nieuwe belastingverdrag bevat diverse wijzigingen die ertoe leiden dat er, eerder en vaker dan in het oude verdrag, een vaste inrichting (en belastingplicht) ontstaat in het andere land:

  • In artikel 5 van het nieuwe verdrag is een anti-fragmentatiebepaling opgenomen voor bouw-, constructie- en installatie werkzaamheden. Dit betekent dat een vaste inrichting niet meer kan worden vermeden door het opknippen van contracten.
  • Ook zal er eerder sprake zijn van een vaste vertegenwoordiger in het andere land.
  • Het onderbrengen van hulpactiviteiten en werkzaamheden van voorbereidende aard bij verschillende groepsmaatschappijen voorkomt niet langer het ontstaan van een vaste inrichting.
  • Bouw- en constructie- en installatie werkzaamheden bestaan vaak uit verschillenden onderdelen waarvoor specifieke vaardigheden en kennis voor is vereist om deze uit te voeren. Met het laten uitvoeren van deze activiteiten door zusterbedrijven kan niet meer worden voorkomen dat er sprake is van een vaste inrichting.
  • In het oude verdrag staan in artikel 5, paragraaf 4, een aantal activiteiten die niet worden geacht te leiden tot een vaste inrichting. Denk daarbij aan het aanhouden van een vaste bedrijfsinrichting, uitsluitend om voor de onderneming goederen of koopwaar aan te kopen of inlichtingen in te winnen of het aanhouden van een vaste bedrijfsinrichting, uitsluitend om voor de onderneming enige andere werkzaamheid uit te oefenen die van voorbereidende aard is of het karakter van hulpwerkzaamheid heeft.
    In het nieuwe verdrag worden deze activiteiten niet zonder meer vrijgesteld van de status van vaste inrichting maar moet er getoetst worden of er daadwerkelijk sprake is van voorbereidende of ondersteunende werkzaamheden.

Bestuurdersbeloningen

Voor de heffing over bestuurdersbeloningen (artikel 16 van het oude verdrag) wordt er voortaan duidelijk onderscheid gemaakt in de aard van de verrichte werkzaamheden. Het vestigingsland van de vennootschap waarvan iemand bestuurder is, is heffingsbevoegd over de beloning als bestuurder, ongeacht waar de werkzaamheden plaatsvinden. Beloningen die niet onder bestuurdersbeloningen geschaard kunnen worden, mogen worden belast conform (oud) artikel 15  (niet-zelfstandige arbeid).

Artiesten, sportbeoefenaars en (hoog)leraren

De specifieke artikelen 17 en 20 uit het oude verdrag komen te vervallen. De heffing van over de grens werkende (hoog)leraren wordt geschaard onder de reguliere werknemers. Sporters en artiesten betalen voor een kortdurend optreden in het andere land geen belasting maar dragen af in hun woonland.

Off topic, grenswerkers die thuiswerken

Op het gebied van de sociale zekerheid is er met ingang van 1 juli 2023 een regeling van toepassing die een uitzondering inhoudt op de EU Verordening 883/2004 waardoor de thuiswerker sociaal verzekerd kan blijven in het vestigingsland van de werkgever. Volledigheidshalve merken wij op dat niet iedere thuiswerker hiervoor in aanmerking komt. Zo is vereist dat de thuiswerker uitsluitend in het land van de werkgever en thuis mag werken en dit laatste voor minder dan 50%. Bovendien moet er thuis wel degelijk sprake zijn van telewerk.

Na de “oplossing” voor de sociale zekerheidspositie van grensarbeiders lukte het, ondanks de wijziging van het belastingverdrag, niet meteen om de fiscale regels te laten aansluiten op de nieuwe sociale zekerheidsregels. Hierdoor was en is het voor grensarbeiders die thuiswerken (én hun werkgevers) nog vrij ingewikkeld om de salarisadministratie en afdrachten correct te implementeren; voor de sociale zekerheidspremies gelden immers andere regels dan voor de loonbelasting. We weten al wel dat men bezig is een fiscale regeling uit te werken, maar deze is zeker nog niet definitief.

Op 8 december 2023 werd vrij plotseling toch een overeenkomst gepubliceerd tussen Nederland en België over de fiscale gevolgen van thuiswerkende werknemers in Nederland en België.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Volg ontwikkelingen op het gebied van werkgeversverplichtingen in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië op de voet.

Samen, oplossingsgericht en zorgzaam

Al sinds 1972 biedt Interfisc internationale HR & Payroll oplossingen aan in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië. Wij doen dit vanuit ons hoofdkantoor in Nederland en filialen in België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk en met een internationaal team van ca. 45 bevlogen en zorgzame medewerkers.

Wilt u meer informatie?

Vragen over wat u allemaal moet regelen?
Ons customer support team staat voor u klaar, u bereikt ons telefonisch of via het contactformulier.

Niet gevonden wat u zocht?

In de wereld van internationale tewerkstelling is elke situatie uniek. Heeft u vragen waarop onze website geen antwoord biedt, aarzel dan niet om ons deze te stellen, wij denken graag met u mee!

Contactformulier

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!

Volg ontwikkelingen op het gebied van werkgeversverplichtingen in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië op de voet.