Meteen naar de inhoud

In Memoriam – Willy E.M. Scholte

In memoriam – Willy E.M. Scholte (9 maart 1946 – 20 juli 2016)

Op 20 juli 2016 is tot ons grote verdriet, op 70-jarige leeftijd, Willy Mahieu-Scholte overleden, eigenaresse van de Interfisc Group. Met veel betrokkenheid, warmte en een groot verantwoordelijkheidsgevoel heeft zij zorg gedragen voor het bedrijf, dat zij samen met haar echtgenoot (Robert Mahieu, 3 oktober 1937 – 21 maart 2013) heeft grootgebracht.

Willy Mahieu-Scholte was de spreekwoordelijke vrouw achter de ondernemer, die dankzij haar commerciële en zakelijke inzicht invulling gaf aan de door haar man gesignaleerde kansen. Met name aan de ontwikkeling van Ravil Intersurance BV, de assurantietussenpersoon binnen de Interfisc Group, heeft zij een enorme bijdrage geleverd. Zij zorgde ervoor dat er een compleet netwerk van verzekeraars en verzekeringen ter beschikking stond voor de cliënten, buitenlandse werkgevers met personeel in Nederland. Cruciaal daarbij voor het succes was echter dat zij deze werkgevers én hun werknemers kon uitleggen waarom het zo belangrijk was om voorzieningen te treffen voor zaken zoals het aanvullend pensioen of arbeidsongeschiktheid. Geen sinecure, gezien de enorme verschillen die er toen al waren (en nog steeds zijn) tussen de sociale zekerheidsstelsels in de verschillende landen.

Dankzij haar charme en overtuigingskracht en de gave om zich in anderen te verplaatsen heeft zij menig werkgever en werknemer bijgestaan in de totstandkoming van grensoverschrijdende dienstverbanden, met als doel tevreden werkgevers én werknemers, ook over de grens.

Deze eigenschappen en overtuigingen waren ook voelbaar voor de medewerkers van Interfisc, voor wie zij altijd klaar stond. Als vrouw achter de ondernemer bracht zij warmte in het bedrijf en toonde zij begrip en medeleven wanneer dat nodig was. Zij streefde ernaar om eenieder die zich inzette voor het bedrijf in de gelegenheid te stellen om de juiste balans te vinden tussen werk en privé. Niet alleen omdat zij er van overtuigd was dat deze balans een voorwaarde is voor goed presterende medewerkers maar ook gewoon omdat zij het eenieder gunde om gelukkig te zijn.

De laatste jaren, sinds het verlies van haar echtgenoot in 2013, werd er veel gevergd van Willy, zowel zakelijk als privé. Wij hebben het aan haar te danken dat Interfisc als familiebedrijf, ook na het overlijden van haar oprichter, kon voortbestaan. Daarnaast heeft zij ervoor gezorgd dat het oorspronkelijke Interfisc gedachtengoed niet verloren ging en zelfs verankerd werd in het hedendaagse bedrijf Interfisc, waar wij allemaal trots op zijn.

Haar steun, warmte en medeleven zullen wij enorm missen.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!

Volg ontwikkelingen op het gebied van werkgeversverplichtingen in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië op de voet.