Meteen naar de inhoud

Thuiswerkende grensarbeiders

Nu ook fiscale afspraken tussen Nederland en België

Vrij plotseling werd op 8 december 2023 een tussen België en Nederland gesloten overeenkomst gepubliceerd die in gaat op de fiscale gevolgen van thuiswerkende werknemers in Nederland en België. 

De sociale zekerheid van thuiswerkende grensarbeiders

Op het gebied van de sociale zekerheid is er met ingang van 1 juli 2023 een regeling van toepassing die een uitzondering inhoudt op de EU Verordening 883/2004 waardoor de thuiswerker sociaal verzekerd kan blijven in het vestigingsland van de werkgever. Volledigheidshalve merken wij op dat niet iedere thuiswerker hiervoor in aanmerking komt. Zo is vereist dat de thuiswerker uitsluitend in het land van de werkgever en thuis mag werken en dit laatste voor minder dan 50%. Bovendien moet er thuis wel degelijk sprake zijn van telewerk.

Na de “oplossing” voor de sociale zekerheidspositie van grensarbeiders lukte het, ondanks de wijziging van het belastingverdrag, niet meteen om de fiscale regels te laten aansluiten op de nieuwe sociale zekerheidsregels. Hierdoor was en is het voor grensarbeiders die thuiswerken (én hun werkgevers) nog vrij ingewikkeld om de salarisadministratie en afdrachten correct te implementeren; voor de sociale zekerheidspremies gelden immers andere regels dan voor de loonbelasting.

De fiscale positie van thuiswerkende grensarbeiders

Op 8 december 2023 werd een tussen België en Nederland gesloten overeenkomst gepubliceerd (bekijk deze op de officiële website van overheid.nl) die in gaat op de fiscale gevolgen van thuiswerkende werknemers in Nederland en België voor hun werkgevers.

Anders gezegd: de vraag wanneer in het woonland van medewerkers die gedeeltelijk thuiswerken (thuiswerkende grensarbeiders) een vaste inrichting ontstaat van hun werkgever, die in het buurland gevestigd is. Is er sprake van een vaste inrichting in het buitenland, dan heeft dit diverse fiscale gevolgen voor onder meer de loon- & inkomsten/vennootschapsbelasting. En daarmee ook voor de salarisadministratie!

Eén van de voor werkgevers zeer belangrijke aspecten van deze overeenkomst is de volgende praktische regeling:
Er mag worden aangenomen dat de thuiswerkplek van een werknemer in het ene land voor zijn werkgever in het andere land in ieder geval géén vaste inrichting vormt wanneer de werknemer van zijn arbeidstijd voor zijn werkgever 50% of minder thuiswerkt.

Daarmee wordt in ieder geval gedeeltelijk aangesloten bij de sociale zekerheidsregels, waarin eveneens een percentage van 50% wordt gehanteerd.

Voor alle duidelijkheid: deze regeling ziet op het ontstaan van een vaste inrichting voor de werkgever. Daarmee is niet gezegd dat er voor grensarbeiders die 50% of minder thuiswerken géén loonbelasting of bedrijfsvoorheffing hoeft te worden ingehouden, dat wordt nog steeds beoordeeld aan de hand van de “oude” regels. Laten we hopen dat ook daarvoor op termijn een oplossing zal worden gezocht.

De details van deze nieuwe overeenkomst zullen wij nog verder onder de loep nemen.

Vooralsnog is het belangrijk om te weten dat het al dan niet hebben van een vaste inrichting in het buitenland ALTIJD aan de hand van alle feiten en omstandigheden wordt beoordeeld.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Volg ontwikkelingen op het gebied van werkgeversverplichtingen in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië op de voet.

Samen, oplossingsgericht en zorgzaam

Al sinds 1972 biedt Interfisc internationale HR & Payroll oplossingen aan in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië. Wij doen dit vanuit ons hoofdkantoor in Nederland en filialen in België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk en met een internationaal team van ca. 45 bevlogen en zorgzame medewerkers.

Wilt u meer informatie?

Vragen over wat u allemaal moet regelen?
Ons customer support team staat voor u klaar, u bereikt ons telefonisch of via het contactformulier.

Niet gevonden wat u zocht?

In de wereld van internationale tewerkstelling is elke situatie uniek. Heeft u vragen waarop onze website geen antwoord biedt, aarzel dan niet om ons deze te stellen, wij denken graag met u mee!

Contactformulier

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!

Volg ontwikkelingen op het gebied van werkgeversverplichtingen in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië op de voet.