Ga naar de inhoud

Invoering meldingsplicht bij detachering naar Nederland uitgesteld

De invoering van een digitaal meldingssysteem in Nederland, in het kader van de Wet Arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU), is uitgesteld. Als streefdatum om de meldplicht in te voeren wordt nu 1 januari 2019 genoemd.

De WagwEU, wat was dat ook al weer?

De WagwEU is sinds 18 juni 2016 in Nederland van kracht en ziet op de van toepassing zijnde arbeidsvoorwaarden van werknemers van Europese ondernemingen die tijdelijk in Nederland werkzaam zijn. Deze wet bepaalt dat voor deze werknemers de zogeheten “harde kern van arbeidsvoorwaarden“ van toepassing is gedurende de tewerkstelling in Nederland.

Verder schrijft deze wet voor dat de Europese werkgever een informatieverplichting heeft gedurende de werkzaamheden in Nederland. Hij zal een contactpersoon moeten aanwijzen op de werkplek die in het geval van een inspectie de inspecteurs te woord kan staan en van informatie voorzien.

Ook heeft de werkgever een administratieverplichting wat betekent dat bepaalde gegevens van de naar Nederland gedetacheerde werknemers volledig gedocumenteerd zijn en ook per direct opvraagbaar zijn.

Als laatste heeft de werkgever een meldplicht wat inhoudt dat hij voor aanvang van de werkzaamheden moet melden dat er tijdelijk werknemers in Nederland komen werken. De dienstontvanger zal deze melding moeten controleren en verifiëren.
De melding zou moeten worden gedaan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en hiervoor zou een digitaal meldingssysteem beschikbaar komen. Dit jaar zijn hiervoor voorbereidingen door SZW, de belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) getroffen. Besloten is dat de SVB de uitvoering van de meldplicht op zich neemt. De vertraging van het operationeel worden van het systeem is echter zo groot dat eerdergenoemde invoeringsdatum niet gehaald wordt en de invoering tot 1 januari 2019 wordt uitgesteld.

Waar moet ik nu als werkgever rekening mee houden?

Als u vanuit een ander EU land tijdelijk werknemers in Nederland laat werken is de WagwEU van toepassing. U heeft een administratieplicht en ook een informatieplicht. De werknemers hebben recht op de harde kern van arbeidsvoorwaarden waaronder eventuele collectieve arbeidsvoorwaarden (cao). Dit laatste als er een algemeen verbindend verklaarde cao van toepassing is.

Dat de meldingsplicht naar het zich laat aanzien pas per 1 januari 2019 van toepassing zal worden, wil dus niet zeggen dat de andere verplichtingen op dit moment niet nageleefd moeten worden. De wet kent een boetesysteem op meerdere onderdelen dat bij geconstateerde gebreken reeds van toepassing is.

Ook als u vanuit Nederland tijdelijk werknemers in een ander EU land laat werken is de Europese regelgeving op dit gebied van toepassing. Andere EU landen dienen dus soortgelijke regelgeving als de WagwEU in te voeren of hebben dit reeds gedaan.
Bij tijdelijk werken in Nederland is het alleszins te adviseren vooraf goed in kaart te hebben aan welke verplichtingen u moet voldoen. Interfisc kan u daarin bijstaan en adviseren teneinde te voldoen aan de diverse verplichtingen ingeval van grensoverschrijdende werkzaamheden. U kunt daarvoor contact met ons opnemen.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Volg ontwikkelingen op het gebied van werkgeversverplichtingen in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië op de voet.

Samen, oplossingsgericht en zorgzaam

Al sinds 1972 biedt Interfisc internationale HR & Payroll oplossingen aan in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië. Wij doen dit vanuit ons hoofdkantoor in Nederland en filialen in België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk en met een internationaal team van ca. 45 bevlogen en zorgzame medewerkers.

Wilt u meer informatie?

Vragen over wat u allemaal moet regelen?
Ons customer support team staat voor u klaar, u bereikt ons telefonisch of via het contactformulier.

Niet gevonden wat u zocht?

In de wereld van internationale tewerkstelling is elke situatie uniek. Heeft u vragen waarop onze website geen antwoord biedt, aarzel dan niet om ons deze te stellen, wij denken graag met u mee!

Contactformulier

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!

Volg ontwikkelingen op het gebied van werkgeversverplichtingen in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië op de voet.