Interfisc België | Wat u moet weten over tewerkstelling in Nederland | Interfisc
11515
page-template-default,page,page-id-11515,ajax_updown_fade,page_not_loaded,boxed,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

Landeninformatie Nederland

 

Buitenlandse werknemers:

Wat u moet weten over uw tewerkstelling in Nederland

Van werkgevers wordt verwacht dat ze de wet- en regelgeving inzake personeelszaken volledig kennen en toepassen. Dat is niet altijd mogelijk, zeker bij tewerkstelling van werknemers in het buitenland. In dat geval moet u kunnen rekenen op een sterke partner die alle kennis in huis heeft. Wij bij Interfisc nemen de zorgen voor uw werknemers over de grens helemaal over, zodat u zich volledig kan focussen op uw core-business.

Lokale werknemers in Nederland, mét of zonder vestiging

In veel landen kunt u via een lokale medewerker uw producten of diensten aanbieden, zonder dat u daarvoor een eigen vestiging nodig heeft. Vaak gelden er dan wel beperkingen ten aanzien van de aard van de activiteiten die u als buitenlandse onderneming zonder vestiging mag ontplooien.
Daarnaast is op buitenlandse werknemers woonachtig in Nederland, die geheel of gedeeltelijk in Nederland werken, in beginsel de Nederlandse sociale zekerheid van toepassing. Ook zal over het Nederlandse salaris belasting in Nederland moeten worden afgedragen en zult u te maken krijgen met het Nederlandse arbeidsrecht.

Loonkosten in Nederland

Eén van de eerste vragen die u zou kunnen hebben, voordat u een werknemer in Nederland aanneemt, is hoe hoog de loonkosten op jaarbasis in Nederland zijn?
In onze factsheet Personeel in Nederland, die u hieronder kunt downloaden, treft u dan ook een overzicht aan van een in Nederland gebruikelijk arbeidsvoorwaardenpakket en de bijbehorende kosten op jaarbasis.
Aan de hand van dit kostenoverzicht krijgt u inzicht in de in Nederland gebruikelijke arbeidsvoorwaarden, zodat u een beslissing kunt nemen over de vraag of een werknemer in Nederland in het budget past. Zodra die beslissing is genomen helpen wij u graag om een passend aanbod te maken voor uw medewerker, zodat u alle elementen in huis heeft om de onderhandelingen met uw medewerker aan te gaan.

Bijkomende werkgeversverplichtingen in Nederland

Gezien de complexiteit en uw mogelijke onbekendheid met de Nederlandse wetgeving, raden wij u echter aan om niet alleen naar het financiële plaatje te kijken! In onze factsheet treft u een uitgebreide toelichting op de in het kostenoverzicht voorkomende werkgeversverplichtingen. Tevens schetsen wij een globaal beeld van de Nederlandse regels op het gebied van:

  • Arbeidsrecht
  • Sociale zekerheid
  • Belastingen
  • Employee benefits
  • Welzijn & gezondheid
Download onze factsheet Personeel in Nederland, met informatie over regelgeving, loonkosten, patronale verzekeringen en administratie in Nederland.

PREMIES & BELASTINGEN IN NEDERLAND

In tegenstelling tot België, dat één vast tarief heeft voor de sociale zekerheid, kent Nederland verschillende tarieven die elk jaar opnieuw door de overheid vastgesteld worden. Een deel daarvan is voor elke werkgever gelijk, een ander deel varieert per bedrijfstak of zelfs per werkgever.

  • Klik hier voor het actuele overzicht van tarieven & percentages in Nederland
  • Klik hier voor het jaaroverzicht 2019 van tarieven & percentages in Nederland

Wenst u eens een totaalimpressie te krijgen van de wetgeving in Nederland op het gebied van personeel?
Schrijft u zich dan hier in voor één van onze workshops Personeel in Nederland

OFFICIËLE INSTANTIES IN NEDERLAND

Instanties: Informatie over:
Belastingdienst Belastingen
Belastingdienst Buitenland Belastingen Nederland
Douane Import & Export
Overheid Overheid Nederland
Rijksoverheid Overheid Nederland
Sociale Verzekeringsbank Nederland
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) Nederland
Investinholland investeren in Nederland
Werk.nl divers Nederland
Immigratie- & Naturalisatiedienst Immigratie-Naturalisatie
Bureau voor Belgische Zaken Nederland-België
Bureau voor Duitse Zaken Nederland-Duitsland
Grensinfopunt Nederland-België-Duitsland
Kamers van Koophandel Kamer van Koophandel Nederland
ICC – Internationale Chamber of Commerce Kamer van Koophandel Buitenland
Officiële instanties buitenland voor een medische verklaring Ziekmelding vanuit het buitenland

INFLATIE IN NEDERLAND

Hieronder ziet u het verloop van de inflatie in Nederland. Deze cijfers worden vaak gebruikt om de lonen van werknemers te indexeren. Indexatie of loonsverhoging is echter niet verplicht in Nederland, tenzij voorgeschreven door een collectieve of individuele arbeidsovereenkomst.

Deze inflatiecijfers zijn afkomstig van de officiële website van het Centraal Bureau voor de Statistiek in Nederland. Deze website laat 2 verschillende Consumentenprijzenindexcijfers (CPI) zien: een gewone en een afgeleide.

De afgeleide CPI is gelijk aan de gewone CPI, exclusief het effect van veranderingen in de tarieven van productgebonden belastingen (bijvoorbeeld BTW en accijns op alcohol en tabak) en subsidies. De afgeleide CPI wordt dikwijls gebruikt bij loononderhandelingen, vandaar dat Interfisc sinds jaar en dag deze afgeleide CPI heeft aangehouden voor publicatie op de website.

2015 2016 2017 2018 2019 2020
JANUARI 0,0% 0,6% 1,7% 1,3% 1,0% 2,0%
FEBRUARI 0,1% 0,6% 1,8% 1,0% 1,4% 1,7%
MAART 0,4% 0,6% 1,1% 0,8% 1,7% 1,5%
APRIL 0,6% 0,0% 1,6% 0,8% 1,8% 1,3%
MEI 1,1% 0,0% 1,0% 1,4% 1,4% 1,1%
JUNI 1,0% 0,0% 1,1% 1,3% 1,6% 1,4%
JULI 1,0% -0,3% 1,4% 1,7% 1,5% 1,6%
AUGUSTUS 0,8% 0,2% 1,4% 1,7% 1,8% 0,6%
SEPTEMBER 0,6% 0,1% 1,5% 1,5% 1,6% 1,0%
OKTOBER 0,7% 0,4% 1,3% 1,7% 1,7% 1,2%
NOVEMBER 0,7% 0,6% 1,5% 1,6% 1,6%
DECEMBER 0,7% 1,0% 1,2% 1,6% 1,7%
JAARGEMIDDELDE 0,6% 0,3% 1,4% 1,4% 1,6%

WETTELIJKE MINIMUMLONEN IN NEDERLAND voor werknemers in de leeftijd van 21 jaar en ouder *

 

Per Bruto salaris per
maand in €
Bruto salaris per
week in €
Bruto salaris per
dag in €
01-01-2021
01-07-2020 1.680,00 387,70 77,54
01-01-2020 1.653,60 381,60 76,32
01-07-2019 1.635,60 377,45 75,49
01-01-2019 1.615,80 372,90 74,58
01-07-2018 1.594,20 367,90 73,58
01-01-2018 1.578,00 364,15 72,83
01-07-2017 1.565,40 361,25 72,25
01-01-2017 1.551,60 358,05 71,61
01-07-2016 1.537,20 354,75 70,95
01-01-2016 1.524,60 351,85 70,37
01-07-2015 1.507,80 347,95 69,59
01-01-2015 1.501,80 346,55 69,31

*De leeftijd voor het volwassen minimumloon gaat op 1 juli 2017 omlaag van 23 naar 22 jaar. Het is de bedoeling dat op 1 juli 2019 de minimumloonleeftijd naar 21 jaar gaat. Meer informatie vindt u op de site van de Nederlandse Rijksoverheid, klik hier

NATIONALE FEESTDAGEN IN NEDERLAND

2020 2021 2022 2023
Nieuwjaarsdag 01-01-2020 (woensdag) 01-01-2021 (vrijdag) 01-01-2022 (zaterdag) 01-01-2023 (zondag)
1e Paasdag 12-04-2020 (zondag) 04-04-2021 (zondag) 17-04-2022 (zondag) 09-04-2023 (zondag)
2e Paasdag 13-04-2020 (maandag) 05-04-2021 (maandag) 18-04-2022 (maandag) 10-04-2023 (maandag)
Koningsdag 27-04-2020 (maandag) 27-04-2021 (dinsdag) 27-04-2022 (woensdag) 27-04-2023 (donderdag)
Bevrijdingsdag * 05-05-2020 (dinsdag) 05-05-2021 (woensdag) 05-05-2022 (donderdag) 05-05-2023 (vrijdag)
Hemelvaart 21-05-2020 (donderdag) 13-05-2021 (donderdag) 26-05-2022 (donderdag) 18-05-2023 (donderdag)
1e Pinksterdag 31-05-2020 (zondag) 23-05-2021 (zondag) 05-06-2022 (zondag) 28-05-2023 (zondag)
2e Pinksterdag 01-06-2020 (maandag) 24-05-2021 (maandag) 06-06-2022 (maandag) 29-05-2023 (maandag)
1e Kerstdag 25-12-2020 (vrijdag) 25-12-2021 (zaterdag) 25-12-2022 (zondag) 25-12-2023 (maandag)
2e Kerstdag 26-12-2020 (zaterdag) 26-12-2021 (zondag) 26-12-2022 (maandag) 26-12-2023 (dinsdag)

 

*Bevrijdingsdag in Nederland – bijzondere status:
Het advies van de Sociaal Economische Raad voor Nederlandse werkgevers luidt om ééns per 5 jaar (zogenaamde lustrumjaren 2015, 2020 enz.) hun werknemers op Bevrijdingsdag (5 mei) een verlofdag te geven. In 2010 was dit volgens de telling het geval waardoor veel werknemers in Nederland dat jaar op 5 mei vrij waren.

Let wel, het gaat hier niet om een wettelijke verplichting, werkgevers mogen zelf bepalen of ze het advies volgen of niet. Het is verstandig om het standpunt met betrekking tot dit onderwerp vast te leggen in de arbeidsvoorwaarden (bijvoorbeeld een verlofreglement). Indien op uw bedrijf overigens een collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing is, bestaat de mogelijkheid dat uw werknemers op Bevrijdingsdag ieder jaar recht hebben op een vrije dag. Veel CAO’s stellen namelijk aanvullende vrije dagen vast.

Klik hier om contact op te nemen met onze juridische afdeling.

SCHOOLVAKANTIEPERIODES IN NEDERLAND

2019-2020 2020-2021 2021-2022
Herfst
Basis – en Voortgezet Onderwijs
– Regio Noord * 19-10-19 t/m 27-10-19 10-10-20 t/m 18-10-20 16-10-21 t/m 24-10-21
– Regio Midden * 19-10-19 t/m 27-10-19 17-10-20 t/m 25-10-20 16-10-21 t/m 24-10-21
– Regio Zuid * 12-10-19 t/m 20-10-19 17-10-20 t/m 25-10-20 23-10-21 t/m 31-10-21
 

Kerst

Basis – en Voortgezet Onderwijs
– Regio Noord, Midden en Zuid * 21-12-19 t/m 05-01-20 19-12-20 t/m 03-01-21 25-12-21 t/m 09-01-22
 

Voorjaar

Basis – en Voortgezet Onderwijs
– Regio Noord * 15-02-20 t/m 23-02-20 20-02-21 t/m 12-02-21 19-02-22 t/m 27-02-22
– Regio Midden * 22-02-20 t/m 01-03-20 20-02-21 t/m 12-02-21 26-02-22 t/m 06-03-22
– Regio Zuid * 22-02-20 t/m 01-03-20 13-02-21 t/m 21-02-21 26-02-22 t/m 06-03-22
 

Mei

Basis – en Voortgezet Onderwijs
– Regio Noord, Midden en Zuid * 25-04-20 t/m 03-05-20 01-05-21 t/m 09-05-21 30-04-22 t/m 08-05-22
 

Zomer

Basis Onderwijs
– Regio Noord * 04-07-20 t/m 16-08-20 10-07-21 t/m 22-08-21 16-07-22 t/m 28-08-22
– Regio Midden * 18-07-20 t/m 30-08-20 17-07-21 t/m 29-08-21 09-07-22 t/m 21-08-22
– Regio Zuid * 11-07-20 t/m 23-08-20 24-07-21 t/m 05-09-21 23-07-22 t/m 04-09-22
 

Zomer

Voortgezet Onderwijs
– Regio Noord * 04-07-20 t/m 16-08-20 10-07-21 t/m 22-08-21 16-07-22 t/m 28-08-22
– Regio Midden * 18-07-20 t/m 30-08-20 17-07-21 t/m 29-08-21 09-07-22 t/m 21-08-22
– Regio Zuid * 11-07-20 t/m 23-08-20 24-07-21 t/m 05-09-21 23-07-22 t/m 04-09-22
 

Bouwvak

– Regio Noord * 29-07-19 t/m 16-08-19 24-07-21 t/m 14-08-21 01-08-22 t/m 19-08-22
– Regio Midden * 05-08-19 t/m 29-08-19 31-07-21 t/m 21-08-21 25-07-22 t/m 12-08-22
– Regio Zuid * 22-07-19 t/m 09-08-19 07-08-21 t/m 28-08-21 08-08-22 t/m 26-08-22


* De regio’s zijn als volgt onderverdeeld:

Regio Noord:
Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Noord-Holland en Flevoland (m.u.v. Zeewolde), Gelderland alleen Hattem, Utrecht alleen Eemnes en Loosdrecht.

Regio Midden:
Flevoland alleen Zeewolde, Gelderland alleen de plaatsen Aalten, Apeldoorn, Barneveld, Bergh, Borculo, Brummen, Buren, Culemborg, Dinxperlo, Doetinchem, Echteld, Ede, Eibergen, Elburg, Epe, Ermelo, Geldermalsen, Gendringen, Gorssel, Groenlo, Harderwijk, Heerde, Hengelo, Hoevelaken, Hummelo en Keppel, Kesteren, Lichtenvoorde, Lienden, Lingewaal, Lochem, Maurik, Neede, Neerijnen, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten, Ruurlo, Scherpenzeel, Steenderen, Tiel, Voorst, Vorden, Wageningen, Warnsveld, Wehl, Wisch, Zelhelm en Zutphen, Utrecht (m.u.v. Eemnes en Loosdrecht), Zuid-Holland, Noord-Brabant alleen Werkendam en Woudrichem.

Regio Zuid:
Gelderland alleen Ammerzoden, Angerlo, Arnhem, Bemmel, Beuningen, Brakel, Didam, Dodewaard, Doesburg, Druten, Duiven, Elst, Gendt, Groesbeek, Hedel, Heerewaarden, Heteren, Heurnen, Huissen, Kerkwijk, Maasdriel, Milligen a/d Rijn, Nijmegen, Renkum, Rheden, Rossum, Rozendaal, Rijnwaarden, Ubbergen, Valburg, Westervoort, West Maas en Waal, Wijchen, Zaltbommel en Zevenaar, Zeeland, Noord-Brabant (m.u.v. Werkendam en Woudrichem), Limburg.