Ga naar de inhoud

Landeninformatie Nederland

Welke wetgeving

Van werkgevers wordt verwacht dat ze de wet- en regelgeving inzake personeelszaken volledig kennen en toepassen. Dat is niet altijd mogelijk, zeker bij tewerkstelling van werknemers in het buitenland. In dat geval moet u kunnen rekenen op een sterke partner die alle kennis in huis heeft. Wij bij Interfisc nemen de zorgen voor uw werknemers over de grens helemaal over, zodat u zich volledig kan focussen op uw core-business.

Lokale werknemers in Nederland, mét of zonder vestiging
In veel landen kunt u via een lokale medewerker uw producten of diensten aanbieden, zonder dat u daarvoor een eigen vestiging nodig heeft. Vaak gelden er dan wel beperkingen ten aanzien van de aard van de activiteiten die u als buitenlandse onderneming zonder vestiging mag ontplooien.
Daarnaast is op buitenlandse werknemers woonachtig in Nederland, die geheel of gedeeltelijk in Nederland werken, in beginsel de Nederlandse sociale zekerheid van toepassing. Ook zal over het Nederlandse salaris belasting in Nederland moeten worden afgedragen en zult u te maken krijgen met het Nederlandse arbeidsrecht.

Loonkosten in Nederland
Eén van de eerste vragen die u zou kunnen hebben, voordat u een werknemer in Nederland aanneemt, is hoe hoog de loonkosten op jaarbasis in Nederland zijn?
In onze factsheet Personeel in Nederland, die u hieronder kunt downloaden, treft u dan ook een overzicht aan van een in Nederland gebruikelijk arbeidsvoorwaardenpakket en de bijbehorende kosten op jaarbasis.
Aan de hand van dit kostenoverzicht krijgt u inzicht in de in Nederland gebruikelijke arbeidsvoorwaarden, zodat u een beslissing kunt nemen over de vraag of een werknemer in Nederland in het budget past. Zodra die beslissing is genomen helpen wij u graag om een passend aanbod te maken voor uw medewerker, zodat u alle elementen in huis heeft om de onderhandelingen met uw medewerker aan te gaan.

Bijkomende werkgeversverplichtingen in Nederland
Gezien de complexiteit en uw mogelijke onbekendheid met de Nederlandse wetgeving, raden wij u echter aan om niet alleen naar het financiële plaatje te kijken! In onze factsheet treft u een uitgebreide toelichting op de in het kostenoverzicht voorkomende werkgeversverplichtingen. Tevens schetsen wij een globaal beeld van de Nederlandse regels op het gebied van:

 • Arbeidsrecht
 • Sociale zekerheid
 • Belastingen
 • Employee benefits
 • Welzijn & gezondheid

Download onze factsheet Personeel in Nederland, met informatie over regelgeving, loonkosten, patronale verzekeringen en administratie in Nederland.

Officiële instanties in Nederland

Instanties:Informatie over:
Belastingdienst
Belastingen
Belastingdienst Buitenland
Belastingen Nederland
Douane
Import & Export
Overheid
Overheid Nederland
Rijksoverheid
Overheid Nederland
Sociale Verzekeringsbank
Nederland
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
Nederland
Investinholland
Investeren in Nederland
Werk.nl
Divers Nederland
Immigratie- & Naturalisatiedienst
Immigratie-Naturalisatie
Bureau voor Belgische Zaken
Nederland-België
Bureau voor Duitse Zaken
Nederland-Duitsland
Grensinfopunt
Nederland-België-Duitsland
Kamers van Koophandel
Kamer van Koophandel Nederland
ICC – Internationale Chamber of Commerce
Kamer van Koophandel Buitenland
Officiële instanties buitenland voor een medische verklaring
Ziekmelding vanuit het buitenland

Premies & belastingen

In tegenstelling tot België, dat één vast tarief heeft voor de sociale zekerheid, kent Nederland verschillende tarieven die elk jaar opnieuw door de overheid vastgesteld worden. Een deel daarvan is voor elke werkgever gelijk, een ander deel varieert per bedrijfstak of zelfs per werkgever.

 • Klik hier voor het actuele overzicht van tarieven & percentages in Nederland
 • Klik hier voor het jaaroverzicht 2023 van tarieven & percentages in Nederland

Wenst u eens een totaalimpressie te krijgen van de wetgeving in Nederland op het gebied van personeel?

Schrijft u zich dan hier in voor één van onze workshops Personeel in Nederland

Inflatie Nederland

Hieronder ziet u het verloop van de inflatie in Nederland. Deze cijfers worden vaak gebruikt om de lonen van werknemers te indexeren. Indexatie of loonsverhoging is echter niet verplicht in Nederland, tenzij voorgeschreven door een collectieve of individuele arbeidsovereenkomst.

Deze inflatiecijfers zijn afkomstig van de officiële website van het Centraal Bureau voor de Statistiek in Nederland. Deze website laat 2 verschillende Consumentenprijzenindexcijfers (CPI) zien: een gewone en een afgeleide.

De afgeleide CPI is gelijk aan de gewone CPI, exclusief het effect van veranderingen in de tarieven van productgebonden belastingen (bijvoorbeeld BTW en accijns op alcohol en tabak) en subsidies. De afgeleide CPI wordt dikwijls gebruikt bij loononderhandelingen, vandaar dat Interfisc sinds jaar en dag deze afgeleide CPI heeft aangehouden voor publicatie op de website.

* voorlopige cijfers

202420232022
Januari 2,4%7,6%7,4%
Februari 2,1%8,0%7,1%
Maart2,3%4,5%10,7%
April *1,9%5,0%10,9%
Mei-5,8%10,1%
Juni-5,4%9,9%
Juli *-3,3%12,4%
Augustus-1,6%14,3%
September--1,4%17,2%
Oktober--2,0%16,9%
November-0,2%12,1%
December--0,2% 11,8% *
Jaargemiddelde3,0%11,8%

Wettelijk minimumlonen in Nederland

Op 1 januari 2024 werd een wettelijk minimum uurloon ingevoerd, ter vervanging van de minimum maand-/week-/dagloon, voor werknemers in de leeftijd van 21 jaar en ouder. De bedragen van het minimumloon worden doorgaans ieder half jaar (in januari en juli) aangepast aan de gemiddelde ontwikkeling van de lonen in Nederland.

PerBruto salaris per maand in €
01-07-202413,68
01-01-202413,27

Hieronder ziet u het verloop van de minimumlonen, voor werknemers in de leeftijd van 21 jaar en ouder, van de afgelopen jaren.

PerBruto salaris per
maand in €
Bruto salaris per
week in €
Bruto salaris per
dag in €
01-07-20231.995,00460,4092,08
01-01-20231.934,40446,4089,28
01-07-20221.725,00398,1079,62
01-01-20221.725,00398,1079,62
01-07-20211.701,00392,5578,51
01-01-20211.684,80 388,8077,76
01-07-20201.680,00 387,7077,54
01-01-20201.653,60 381,6076,32
01-07-20191.635,60 377,4575,49
01-01-20191.615,80 372,9074,58
01-07-20181.594,20 367,9073,58
01-01-20181.578,00 364,1572,83

Nationale feestdagen in Nederland

202420252026
Nieuwjaarsdag01-01-2024 (maandag)
01-01-2025 (woensdag)
01-01-2026 (donderdag)
1e Paasdag 31-03-2024 (zondag)
20-04-2025 (zondag)
05-04-2026 (zondag)
2e Paasdag 01-04-2024 (maandag)
21-04-2025 (maandag)
06-04-2026 (maandag)
Koningsdag27-04-2024 (zaterdag)
27-04-2025 (zondag)
27-04-2026 (maandag)
Bevrijdingsdag * 05-05-2024 (zondag)
05-05-2025 (maandag)
05-05-2026 (dinsdag)
Hemelvaart09-05-2024 (donderdag)
29-05-2025 (donderdag)
14-05-2026 (donderdag)
1e Pinksterdag 19-05-2024 (zondag)
08-06-2025 (zondag)
24-05-2026 (zondag)
2e Pinksterdag 20-05-2024 (maandag)
09-06-2025 (maandag)
25-05-2026 (maandag)
1e Kerstdag 25-12-2024 (woensdag)
25-12-2025 (donderdag)
25-12-2026 (vrijdag)
2e Kerstdag 26-12-2024 (donderdag)
26-12-2025 (vrijdag)
26-12-2026 (zaterdag)

Indien een officiële feestdag in het weekend valt, hebben de werknemers géén recht op recuperatie.

*Bevrijdingsdag in Nederland – bijzondere status:
Het advies van de Sociaal Economische Raad voor Nederlandse werkgevers luidt om ééns per 5 jaar (zogenaamde lustrumjaren 2015, 2020 enz.) hun werknemers op Bevrijdingsdag (5 mei) een verlofdag te geven.

Let wel, het gaat hier niet om een wettelijke verplichting, werkgevers mogen zelf bepalen of ze het advies volgen of niet. Het is verstandig om het standpunt met betrekking tot dit onderwerp vast te leggen in de arbeidsvoorwaarden (bijvoorbeeld een verlofreglement). Indien op uw bedrijf overigens een collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing is, bestaat de mogelijkheid dat uw werknemers op Bevrijdingsdag ieder jaar recht hebben op een vrije dag. Veel CAO’s stellen namelijk aanvullende vrije dagen vast.

Klik hier om contact op te nemen met onze juridische afdeling.

Schoolvakantieperiodes in Nederland

2023-20242024-20252025-2026
Herfst
Basis – en Voortgezet Onderwijs
– Regio Noord * 21-10-23 t/m 29-10-23 26-10-24 t/m 03-11-24 nog niet bekend
– Regio Midden * 14-10-23 t/m 22-10-23 26-10-24 t/m 03-11-24 nog niet bekend
– Regio Zuid * 14-10-23 t/m 22-10-23 19-10-24 t/m 27-10-24 nog niet bekend
Kerst
Basis – en Voortgezet Onderwijs
– Regio Noord, Midden en Zuid * 23-12-23 t/m 07-01-24 21-12-24 t/m 05-01-25 nog niet bekend
Voorjaar
Basis – en Voortgezet Onderwijs
– Regio Noord * 17-02-24 t/m 25-02-24 15-02-24 t/m 23-02-25 nog niet bekend
– Regio Midden * 17-02-24 t/m 25-02-24 22-02-24 t/m 02-03-25 nog niet bekend
– Regio Zuid * 10-02-24 t/m 18-02-24 22-02-24 t/m 02-03-25 nog niet bekend
Mei
Basis – en Voortgezet Onderwijs
– Regio Noord, Midden en Zuid * 27-04-24 t/m 07-05-2426-04-25 to 04-05-25 nog niet bekend
Zomer
Basis Onderwijs
– Regio Noord * 20-07-24 t/m 01-09-24 12-07-25 t/m 24-08-25
nog niet bekend
– Regio Midden * 13-07-24 t/m 25-08-24 19-07-25 t/m 31-08-25
nog niet bekend
– Regio Zuid * 06-07-24 t/m 18-08-24 05-07-25 t/m 17-08-25
nog niet bekend
Zomer
Voortgezet Onderwijs
– Regio Noord * 20-07-24 t/m 01-09-24 12-07-25 t/m 24-08-25
nog niet bekend
– Regio Midden * 13-07-24 t/m 25-08-24 19-07-25 t/m 31-08-25
nog niet bekend
– Regio Zuid * 06-07-24 t/m 18-08-24 05-07-25 t/m 17-08-25
nog niet bekend
Bouwvak

– Regio Noord * 05-08-24 t/m 23-08-24 26-07-25 t/m 15-08-2518-07-26 t/m 08-08-26
– Regio Midden * 29-07-24 t/m 16-08-24 02-08-25 t/m 22-08-25
01-08-26 t/m 22-08-26
– Regio Zuid * 22-07-24 t/m 09-08-24 19-07-25 t/m 08-08-2525-07-26 t/m 15-08-26

* De regio’s zijn als volgt onderverdeeld:

 • Regio Noord:
  Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Noord-Holland en Flevoland (m.u.v. Zeewolde), Gelderland alleen Hattem, Utrecht alleen Eemnes en Loosdrecht.

 • Regio Midden:
  Flevoland alleen Zeewolde, Gelderland alleen de plaatsen Aalten, Apeldoorn, Barneveld, Bergh, Borculo, Brummen, Buren, Culemborg, Dinxperlo, Doetinchem, Echteld, Ede, Eibergen, Elburg, Epe, Ermelo, Geldermalsen, Gendringen, Gorssel, Groenlo, Harderwijk, Heerde, Hengelo, Hoevelaken, Hummelo en Keppel, Kesteren, Lichtenvoorde, Lienden, Lingewaal, Lochem, Maurik, Neede, Neerijnen, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten, Ruurlo, Scherpenzeel, Steenderen, Tiel, Voorst, Vorden, Wageningen, Warnsveld, Wehl, Wisch, Zelhelm en Zutphen, Utrecht (m.u.v. Eemnes en Loosdrecht), Zuid-Holland, Noord-Brabant alleen Werkendam en Woudrichem.

 • Regio Zuid:
  Gelderland alleen Ammerzoden, Angerlo, Arnhem, Bemmel, Beuningen, Brakel, Didam, Dodewaard, Doesburg, Druten, Duiven, Elst, Gendt, Groesbeek, Hedel, Heerewaarden, Heteren, Heurnen, Huissen, Kerkwijk, Maasdriel, Milligen a/d Rijn, Nijmegen, Renkum, Rheden, Rossum, Rozendaal, Rijnwaarden, Ubbergen, Valburg, Westervoort, West Maas en Waal, Wijchen, Zaltbommel en Zevenaar, Zeeland, Noord-Brabant (m.u.v. Werkendam en Woudrichem), Limburg.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Volg ontwikkelingen op het gebied van werkgeversverplichtingen in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië op de voet.

Samen, oplossingsgericht en zorgzaam

Al sinds 1972 biedt Interfisc internationale HR & Payroll oplossingen aan in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië. Wij doen dit vanuit ons hoofdkantoor in Nederland en filialen in België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk en met een internationaal team van ca. 45 bevlogen en zorgzame medewerkers.

Wilt u meer informatie?

Vragen over wat u allemaal moet regelen?
Ons customer support team staat voor u klaar, u bereikt ons telefonisch of via het contactformulier.

Niet gevonden wat u zocht?

In de wereld van internationale tewerkstelling is elke situatie uniek. Heeft u vragen waarop onze website geen antwoord biedt, aarzel dan niet om ons deze te stellen, wij denken graag met u mee!

Contactformulier

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!

Volg ontwikkelingen op het gebied van werkgeversverplichtingen in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië op de voet.