Meteen naar de inhoud

Fiscaal voordeel bij overwerk en regelgeving in Frankrijk

Omwille van de crisis, veroorzaakt door de gele hesjes in Frankrijk, en om de koopkracht te verhogen, heeft de Franse overheid per 1 januari 2019 een fiscale vrijstelling van overuren ingevoerd. Het voordeel houdt in dat overuren, die werkgevers in Frankrijk verplicht zijn te vergoeden aan 125%, vanaf 2019 voor de werknemers (dus niet voor de werkgevers-bijdragen) zijn vrijgesteld van sociale bijdragen en belastingen waardoor de medewerkers er netto meer aan overhouden. Deze vrijstelling geldt tot een maximum van € 5000 netto per jaar.

Wat is eigenlijk een normale werkweek in Frankrijk?

De normale wekelijkse arbeidsuur in Frankrijk bedraag 35 uur. Elke overschrijding hiervan moet nauwkeurig geregistreerd en uitbetaald worden (1,25% vanaf het eerste overuur).

Zijn er uitzonderingen op de 35-urige werkweek?

Uitzonderingen op de 35-urige werkweek zijn mogelijk mits inachtneming van de onderstaande regels.

Maximale dagelijkse arbeidsduur

De effectieve dagelijkse arbeidsduur bedraagt maximaal 10 uur per dag, uitzonderingen daargelaten. Uitzonderingen worden toegestaan in de volgende gevallen:

 • op verzoek van de werkgever, mits akkoord van de arbeidsinspectie
 • in het geval van een noodsituatie gelieerd aan een tijdelijke verhoging van de activiteit
 • indien er een bedrijfsakkoord (of een branche akkoord of overeenkomst) bestaat die reeds voorziet in de overschrijding van 10 uur per dag, in geval van verhoogde activiteit die verband houdt met de organisatie van het bedrijf, met inachtneming van een limiet van 12 uur effectieve dagelijkse arbeidsduur

Maximale wekelijkse arbeidsduur

De effectieve wekelijkse arbeidsduur mag de volgende limieten niet overschrijden:

 • maximaal 48 uur per week en
 • 44 uur per week gemiddeld over een periode van 12 weken

Een voorbeeld

Indien een werknemer gedurende 6 aaneensluitende weken 48 uur per week werkt, en vervolgens gedurende 6 weken 40 uur per week, heeft hij een gemiddelde van 44 uur per week gespreid over 12 aaneensluitende weken. Hij blijft daarmee binnen de grenzen van de wettelijke regeling.

Afwijkend hiervan, kan in uitzonderlijk omstandigheden én met akkoord van de arbeidsinspectie de arbeidsduur gedurende maximaal 1 week naar 60 uur verhoogd worden.

Er kan afgeweken worden van het gemiddelde van 44 uur per week, tot maximaal 46 uur per week gedurende 12 opeenvolgende weken, indien de werkgever aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • indien overeengekomen in een bedrijfsakkoord en/of brancheakkoord
 • bij gebrek aan een akkoord, met toestemming van de arbeidsinspectie

Het niet naleven van deze in Frankrijk zeer strikte regelgeving omtrent de arbeidstijden kan aanleiding geven tot sancties en boetes.

Hoe werkt dat dan met buitendienstmedewerkers? Mogen die ook maar 35 uur per week werken?

Voor zelfstandige van huis uit werkende medewerkers met een bepaalde minimum loongrens kan in de praktijk wel afgeweken worden van de 35-urige werkweek.

 • Er kan bijvoorbeeld een 39-urige werkweek vastgesteld worden in de individuele arbeidsovereenkomst.
  In dat geval wordt het totale brutoloon op de loonstrook zichtbaar opgesplitst in enerzijds een vast bruto deel dat overeenkomt met de 35-urige werkweek en anderzijds een vast bruto bedrag voor de 4 “forfaitaire” overuren per week. Wanneer laatstgenoemde salarisdeel teruggerekend wordt naar een uurloon, zal dit uurloon overeenkomen met 125% van het “normale” uurloon in het 35-urige deel; beide delen samen vormen elke maand het vast overeengekomen bruto salaris.
 • Als de van toepassing zijnde cao het toelaat, is de zogenoemde “forfait de jours” ook een optie. In dit geval heeft de werknemer meer vrijheid om zijn werkweek variabel in te vullen (dus ook meer dan 35 uur per week) en heeft de werkgever minder administratieve lasten om de overuren wekelijks te controleren. Indien een “forfait de jours” wordt afgesproken, presteert de werknemer een vast aantal dagen per jaar (bv. 214 of 218 dagen) en krijgt hij een tiental RTT-dagen (denk aan ADV-dagen of inhaalrust in België en Nederland) als tegenprestatie voor het overschrijden van de 35-urige werkweek.

Let op:

 • het is van groot belang om de afspraken over het structurele meerwerk zowel in de arbeidsovereenkomst als op de loonstrook correct vast te leggen.
 • omdat er in de praktijk bij een arbeidsconflict in Frankrijk vaak door de werknemer gepresteerde overuren geclaimd worden (met mogelijk grote financiële gevolgen voor de werkgever), is het raadzaam om zeker 2 maal per jaar een gesprek te voeren met de medewerker over de werkdruk/balans privé-werk en de uitkomst hiervan schriftelijk vast te leggen. Dit is zeker het geval indien er structureel wordt afgeweken van de 35-urige werkweek. Op die manier kan een werkgever zich beter indekken tegen een mogelijke claim van de werknemer achteraf.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Volg ontwikkelingen op het gebied van werkgeversverplichtingen in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië op de voet.

Samen, oplossingsgericht en zorgzaam

Al sinds 1972 biedt Interfisc internationale HR & Payroll oplossingen aan in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië. Wij doen dit vanuit ons hoofdkantoor in Nederland en filialen in België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk en met een internationaal team van ca. 45 bevlogen en zorgzame medewerkers.

Wilt u meer informatie?

Vragen over wat u allemaal moet regelen?
Ons customer support team staat voor u klaar, u bereikt ons telefonisch of via het contactformulier.

Niet gevonden wat u zocht?

In de wereld van internationale tewerkstelling is elke situatie uniek. Heeft u vragen waarop onze website geen antwoord biedt, aarzel dan niet om ons deze te stellen, wij denken graag met u mee!

Contactformulier

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!

Volg ontwikkelingen op het gebied van werkgeversverplichtingen in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië op de voet.