Ga naar de inhoud

Ontslag in Nederland – hoe zit het met de transitievergoeding vanaf 1 januari 2020?

Eén van de wijzigingen die de Wet Arbeidsmarkt in Balans met zich meebrengt heeft betrekking op het ontslag in Nederland: de transitievergoeding die werkgevers in bepaalde situaties verschuldigd zijn aan een vertrekkende werknemer.

Wat verandert er voor u?

Bij een einde dienstverband vóór 1 januari 2020, is er géén transitievergoeding verschuldigd als de werknemer nog geen 2 jaar in dienst was. Vanaf 1 januari 2020 heeft een werknemer al vanaf zijn eerste werkdag recht op een transitievergoeding bij ontslag, zelfs tijdens zijn proeftijd! De periode vóór de transitievergoeding wordt niet meer afgerond op halve jaren, maar berekend over de werkelijke contractduur (pro rata).

Daar staat tegenover dat de werkgever vanaf 1 januari 2020 een lagere transitievergoeding gaat betalen. Voor elk jaar dienstverband geldt 1/3 bruto maandsalaris, dus ook voor de jaren na 10 jaar dienstverband. Tot 1 januari 2020 is voor dienstjaren na 10 jaar nog 1/2 bruto maandsalaris per gewerkt jaar verschuldigd en kan de vergoeding voor werknemers ouder dan 50 jaar zelfs oplopen tot 1 maandsalaris per gewerkt jaar.

In welke situaties heeft de werknemer recht op een transitievergoeding?

De transitievergoeding geldt in principe bij iedere vorm van onvrijwillig ontslag (ook wanneer een tijdelijke arbeidsovereenkomst niet verlengd wordt), en wordt zowel na toestemming van het UWV als na de procedure bij de kantonrechter betaald. Er zijn echter uitzonderingen, zoals:

  • de werknemer neemt zelf ontslag of wordt op staande voet ontslagen
  • het ontslag is ernstig te wijten aan het gedrag van de werknemer
  • de werknemer is onder de 18 jaar en werkt niet meer dan 12 uur per week bij de werkgever
  • de werknemer heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt op het moment van ontslag
  • de werkgever is failliet of zit in de schuldsanering

Op welke vergoeding heeft de werknemer recht?

Indien de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd door middel van een vaststellingsovereenkomst zijn partijen vrij om hun eigen afspraken te maken over de hoogte van de vergoeding. Het is evenwel aannemelijk dat de werknemer op zijn minst aanspraak zal maken op een vergoeding gelijk aan de transitievergoeding.

Wanneer het ontslag ernstig verwijtbaar aan de werkgever is, kan de rechter naast de transitievergoeding ook nog een billijkheidsvergoeding vaststellen. Een dergelijke vergoeding kan hoog uitvallen voor de werkgever.

Hoe berekent u vanaf 1 januari 2020 de hoogte van de transitievergoeding?

Deze wordt berekend over de volledige duur van het dienstverband. Voor elk dienstjaar heeft de werknemer recht op 1/3 bruto maandsalaris.

Voor het meerdere, of als het dienstverband korter dan een jaar heeft geduurd, wordt de transitievergoeding pro rata berekend.

Bij een vaste arbeidsduur telt u de volgende elementen, voor zover van toepassing, bij elkaar op om tot het bruto maandsalaris te komen:

Vaste vergoedingen: vaste bruto maandsalaris, vakantietoeslag, vaste eindejaarsuitkering;

Gemiddelde variabele ploegentoeslag of overwerkvergoeding per maand (Bepaal het totale in de 12 maanden (of minder, indien géén heel jaar gewerkt) voorafgaand aan het einde dienstverband ontvangen bedrag en deel dat door 12);

Gemiddelde bonus, provisie, winstuitkering of variabele eindejaarsuitkering per maand (Bepaal het bedrag dat de werknemer in de 36 maanden vóór het kalenderjaar waarin het contract eindigt, ontving en deel dat door 36 (of minder, indien de werknemer korter dan 36 maanden heeft gewerkt).

Aantal hele dienstjaren x 1/3 bruto maandsalaris

(Bruto salaris over de gehele gewerkte periode/bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris/12)

Tel de uitkomst van stap 2 en 3 bij elkaar op en u heeft een indicatie van de verschuldigde transitievergoeding.

Een voorbeeld:

Een werknemer heeft gedurende 9 jaar en 4 maanden voor een werkgever gewerkt en verdient € 3.000 bruto per maand.

Stap 1 – Bereken het bruto maandsalaris:
€ 3.000 bruto per maand (inclusief overige vergoedingen)

Stap 2 – Bereken de vergoeding over de 9 hele dienstjaren:
Formule: aantal hele dienstjaren x 1/3 bruto maandsalaris

Uitwerking van dit voorbeeld: 9 x (1/3 x € 3.000) = € 9.000

Stap 3 – Bereken de vergoeding over de resterende 4 maanden:
Formule = (bruto salaris over de gehele gewerkte periode/bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris/12)

Uitwerking van dit voorbeeld deel 1:
Bruto salaris over de gehele gewerkte periode = € 12.000
Bruto maandsalaris = € 3.000
€ 12.000 / € 3.000 = 4

Uitwerking van dit voorbeeld deel 2:
1/3 bruto maandsalaris = € 1.000
€ 1.000 / 12 = € 83,33

Eindresultaat van stap 3: 4 x € 83,33 = € 333,33

Stap 4 – Bereken de totale transitievergoeding:
De totale transitievergoeding bedraagt in dit voorbeeld € 9.000 + € 333,33 = € 9.333,33

In situaties waarbij geen sprake is van een vaste arbeidsduur geldt overigens een andere, complexere, berekeningswijze.

Wat is de maximale transitievergoeding?

Het maximum is voor 2020 gesteld op € 83.000 bruto. Verdient de werknemer meer dan het maximum per jaar, dan ontvangt hij maximaal één jaarsalaris.

NB: De werkgever mag soms bepaalde kosten in mindering brengen op de transitievergoeding. Het gaat hierbij om kosten welke gemaakt zijn om de werkloosheid van de werknemer te voorkomen of de duur hiervan te beperken dan wel om de werknemer breder inzetbaar te maken. Te denken valt aan de kosten van employability en werk-naar-werktraject. Het kan raadzaam zijn om een werknemer goed te begeleiden in de aanloop naar een eventuele ontslagprocedure.

NB: Het kan ook nog voorkomen dat een werkgever al eens een transitievergoeding aan de werknemer heeft betaald vanwege de beëindiging van een voorafgaande arbeidsovereenkomst, het reeds betaalde bedrag mag dan in mindering gebracht worden op de later verschuldigde transitievergoeding.

Wilt u meer weten?

Meer informatie vindt u in het Nederlands terug op de website van de Rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2019/10/04/wab-transitievergoeding

U vindt op deze website eveneens rekenhulpen waarmee u een indruk kunt krijgen van de hoogte van de transitievergoeding.

Tot slot kunnen werkgevers die een zogeheten “slapend dienstverband” met een langdurig zieke werknemer willen beëindigen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor compensatie. Klik hier voor meer informatie over dit onderwerp.

Heeft u hulp nodig bij het aangaan of beëindigen van een arbeidsovereenkomst? Neemt u dan gerust contact op met één van onze adviseurs Ewold Bom of Francesco Monteiro, zij denken graag met u mee.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Volg ontwikkelingen op het gebied van werkgeversverplichtingen in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië op de voet.

Samen, oplossingsgericht en zorgzaam

Al sinds 1972 biedt Interfisc internationale HR & Payroll oplossingen aan in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië. Wij doen dit vanuit ons hoofdkantoor in Nederland en filialen in België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk en met een internationaal team van ca. 45 bevlogen en zorgzame medewerkers.

Wilt u meer informatie?

Vragen over wat u allemaal moet regelen?
Ons customer support team staat voor u klaar, u bereikt ons telefonisch of via het contactformulier.

Niet gevonden wat u zocht?

In de wereld van internationale tewerkstelling is elke situatie uniek. Heeft u vragen waarop onze website geen antwoord biedt, aarzel dan niet om ons deze te stellen, wij denken graag met u mee!

Contactformulier

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!

Volg ontwikkelingen op het gebied van werkgeversverplichtingen in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië op de voet.