Meteen naar de inhoud

Wijziging in de loonheffingen voor niet-inwoners per 1 januari 2019

Met ingang van 1 januari 2019 komen er meer loonbelastingtabellen in Nederland. Dat komt door het verschil tussen inwoners en niet-inwoners van Nederland voor de loonheffingskortingen. Loonheffingskortingen, bestaande uit o.a. de algemene heffingskorting en de arbeidskorting, zijn kortingen op het heffen van inkomstenbelasting en daarmee ook de loonbelasting. De kortingen bevatten een premiedeel (dit is sociale zekerheid) en een belastingdeel.

(A)  Belastingplicht is gebonden aan inwonerschap. Een inwoner van Nederland is binnenlands belastingplichtig. Hij heeft recht op het belastingdeel van de loonheffingskorting. Een niet-inwoner is buitenlands belastingplichtig en heeft in beginsel géén recht op het belastingdeel van de loonheffingskortingen.

Dit betekent dat:

  • Alleen inwoners van Nederland (binnenlandse belastingplichtigen dus) vanaf 1 januari 2019 recht hebben op het belastingdeel van de loonheffingskorting.
  • Niet-inwoners alleen nog recht hebben op het premiedeel, als ze in Nederland verzekerd zijn voor de volksverzekeringen.
  • Voor het belastingdeel van één van de heffingskortingen, de arbeidskorting, geldt een uitzondering: werknemers die inwoner zijn van een andere lidstaat van de EU, van een EER-land (IJsland, Noorwegen en Liechtenstein), Zwitserland of de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba), hebben wél recht op het belastingdeel van de arbeidskorting. Zij hebben geen recht op het belastingdeel van de algemene heffingskorting.

(B) Op bovenstaande geldt een uitzondering voor inwoners van België. In het belastingverdrag Nederland-België is een non-discriminatiebepaling opgenomen. Hierdoor heeft een inwoner van België ook recht op het belastingdeel van de algemene heffingskorting, ook al wordt die als buitenlandse belastingplichtige beschouwd.

In de aangifte loonheffingen, die wij maandelijks/per 4 weken voor u verzorgen, is het zaak om het juiste woonadres van de werknemer op te nemen. Dit doen wij voor u door dit woonadres op de loonstrook te vermelden.

Wat is de woonplaats van uw werknemer?

(A) Een werknemer die hier zijn permanente woon- of verblijfplaats heeft, is inwoner van Nederland. Hij heeft dus recht op de heffingskortingen.

(B) Een werknemer die zowel in Nederland als in het buitenland woont of verblijft, is alleen inwoner van Nederland als zijn sociale en economische leven zich hier afspeelt. Als het gezin van de werknemer bijvoorbeeld in het buitenland woont, zijn kinderen daar naar school gaan en hij daar bankrekeningen aanhoudt, dan is hij geen inwoner van Nederland. Hij heeft geen recht op het belastingdeel van de heffingskortingen.  Let wel, inwoners van andere lidstaten van de EU, EER of BES-eilanden hebben wel recht op het belastingdeel van de arbeidskorting.

(C) Bij een werknemer zonder gezin is zijn intentie van belang: wil hij zich hier vestigen, dan is hij inwoner van Nederland. Als hij van plan is om hier alleen korte tijd te blijven, dan is hij dat niet. Als u reden hebt om te twijfelen, dan kunt u de werknemer vragen om een woonplaatsverklaring. U weet dan zeker van welk land de werknemer inwoner is. De werknemer kan de woonplaatsverklaring aanvragen bij het belastingkantoor waaronder hij valt. Per 2019 gaat deze aanvraag centraal. Dit kan via belastingdienst/kantoor Arnhem, Postbus 9001, 6800 DB Arnhem.

(D) Voor werknemers die inwoner zijn van België dient volledigheidshalve te worden opgemerkt dat in het Belgische Wetboek Van Inkomstenbelasting (WIB 92) een artikel is opgenomen dat bepaalt dat de fiscale woonplaats voor gehuwden (of wettelijk samenwonenden) wordt bepaald door de plaats waar het gezin is gevestigd, en dit vermoeden is onweerlegbaar. Wanneer bijvoorbeeld een man voor beroepsredenen een appartement huurt in Eindhoven, hij hier het grootste deel van de week verblijft, terwijl zijn echtgenote in België blijft wonen, dan zal die steeds als Belgisch rijksinwoner worden beschouwd (wat onder meer tot gevolg heeft dat hij in België zijn wereldwijd inkomen dient aan te geven).

Voorbeelden
(a) Een Belg woont met zijn gezin in Den Haag en werkt in Rotterdam. Deze werknemer woont in Den Haag en dit adres moet in de salarisadministratie worden opgenomen.

(b) Een Duitser woont met zijn gezin in Aken en werkt in Eindhoven. In Eindhoven huurt hij een appartement en daar verblijft hij tijdens de werkweek. Deze werknemer woont in Aken en zijn Duitse adres moet in de salarisadministratie worden opgenomen.

(c) Een Nederlander woont in Amsterdam en koopt een nieuwbouwwoning in Breda. Voor deze werknemer wijzigt er niets, ook niet als hij in een tijdelijke woning in Nederland komt te wonen, indien zijn nieuwe woning later opgeleverd wordt.

Indien u uw salarisadministratie aan Interfisc heeft uitbesteed, hebben wij vóór 10 januari 2019 uw input nodig m.b.t. de woonplaats van uw werknemer:

(A) Weet u zeker dat het juiste adres op de loonstrook/loonstroken van uw werknemer(s) staat, dan hoeft u niets te doen.

(B) Weet u dat een werknemer buiten Nederland woont, maar staat op zijn loonstrook een adres van een tijdelijke woning in Nederland, dan vernemen wij graag vóór de verloning van januari 2019 (deadline is 10 januari 2019) het juiste woonadres. Daarop zullen wij bekijken welke loonbelastingtabel voor de werknemer van toepassing is. Beschikt u niet over het juiste buitenlandse woonadres van uw werknemer, dan bent u als werkgever verplicht het anoniementarief (52%) toe te passen.

Wat er gebeurt met de heffingskorting in 2019 indien Interfisc uw salarisadministratie verzorgt:

(A) Is de woonplaats van uw werknemer Nederland dan blijven wij de heffingskortingen (algemene heffingskorting en arbeidskorting) toepassen.

(B) Is de woonplaats van uw werknemer België dan blijven wij de heffingskortingen (algemene heffingskorting en arbeidskorting) toepassen. Is de werknemer alleen belastingplichtig, dan enkel het belastingdeel. Is de werknemer ook sociaal verzekerd in Nederland, dan ook het premiedeel.

(C) Is de woonplaats van uw werknemer een ander land in de EU of EER/Zwitserland, dan zullen wij de heffingskortingen in 2019 anders toepassen in onze salarissoftware. Enkel het belastingdeel van de arbeidskorting zal toegepast worden.

(D) Is de woonplaats van uw werknemer een ander land dan bij 1 tot en met 3, dan zullen wij niet het belastingdeel van de heffingskortingen toepassen.

Aangifte inkomstenbelasting voor niet-inwoners

Om de toepasselijke heffingskortingen voor niet-inwoners volledig te effectueren is het aan te raden een aangifte inkomstenbelasting in te dienen. Wilt u dit via Interfisc doen, dan kunt u voor meer informatie en een prijsopgaaf contact opnemen met onze fiscale afdeling via e-mail: consult@interfisc.eu of het contactformulier op onze website.

Maakt uw werknemer gebruik van een voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting 2019, dan dient uw werknemer met bovenstaande rekening te houden. Passen wij de beide heffingskortingen in de salarisadministratie toe, dan dient de buitenlandse werknemer deze niet tevens via een voorlopige teruggaaf te ontvangen. Gebeurt dit toch, dan ontvangt hij teveel korting op de te betalen loonheffing en dient hij het teveel ontvangen geld aan het einde van het jaar, bij zijn definitieve aangifte inkomstenbelasting, aan de belastingdienst terug te betalen.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Volg ontwikkelingen op het gebied van werkgeversverplichtingen in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië op de voet.

Samen, oplossingsgericht en zorgzaam

Al sinds 1972 biedt Interfisc internationale HR & Payroll oplossingen aan in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië. Wij doen dit vanuit ons hoofdkantoor in Nederland en filialen in België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk en met een internationaal team van ca. 45 bevlogen en zorgzame medewerkers.

Wilt u meer informatie?

Vragen over wat u allemaal moet regelen?
Ons customer support team staat voor u klaar, u bereikt ons telefonisch of via het contactformulier.

Niet gevonden wat u zocht?

In de wereld van internationale tewerkstelling is elke situatie uniek. Heeft u vragen waarop onze website geen antwoord biedt, aarzel dan niet om ons deze te stellen, wij denken graag met u mee!

Contactformulier

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!

Volg ontwikkelingen op het gebied van werkgeversverplichtingen in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië op de voet.