Ga naar de inhoud

Transparante arbeidsvoorwaarden in de EU, vanaf 1-8-2022 ook in Nederland!

Onder meer om concurrentie op arbeidsvoorwaarden binnen de EU tegen te gaan, is de EU-richtlijn Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden in het leven geroepen, die op 1 augustus 2022 ook in Nederland is omgezet in nationale wetgeving. 

wat verandert er voor u?

1.  Informatieplicht werkgevers bij indiensttreding

De werkgever moet nog meer zaken dan gebruikelijk kenbaar maken aan hun nieuwe werknemers.

  • Zo moet de werkgever, als de arbeid niet op een vaste plaats of niet hoofdzakelijk op een vaste plaats wordt verricht, vermelden dat de werknemer de arbeid op verschillende plaatsen verricht of vrij is zijn werkplek te bepalen.
  • Met name voor flexibele arbeidskrachten of werkroosters gelden aanvullende regels over tijdstippen waarop de arbeid door de werknemer moet worden verricht en over de identiteit van de inlenende werkgever, wanneer sprake is van een uitzendovereenkomst.
  • U moet alle onderdelen van de beloning afzonderlijk vermelden wanneer daar sprake van is (bijv. overuren, bonussen en andere rechten die de werknemer in het kader van zijn werk rechtstreeks of indirect ontvangt).
  •  

Sommige gegevens moeten verstrekt worden binnen een week na de eerste werkdag, sommige binnen een maand na de eerste werkdag.

Tip: Veiligheidshalve adviseren wij om alle arbeidsvoorwaarden vóór indiensttreding aan de werknemer te communiceren.

2.  Informatieplicht werkgevers bij wijziging van de arbeidsvoorwaarden

Bij wijziging van de arbeidsvoorwaarden geldt dat de werkgever deze uiterlijk op de dag waarop de wijziging in gaat moet doorgeven aan de werknemer.

3.  Scholing werknemers

Als werkgever moet u uw werknemers verplichte scholing altijd kosteloos aanbieden. Ook moet u de tijd die de werknemer aan de opleiding besteedt (studie, lessen, examens) aanmerken als arbeidstijd. Als dat niet mogelijk is, moet u deze tijd compenseren in tijd of in geld.

Om welke scholing gaat het?
Het gaat hier om scholing die u volgens de wet of een CAO verplicht bent aan uw werknemer aan te bieden. Vaak is dat scholing die voor de werknemer noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie, bijvoorbeeld om te (blijven) voldoen aan de eisen van vakbekwaamheid.

Welke kosten moet u vergoeden?
Alle kosten die de werknemer moet maken voor het volgen van de scholing, inclusief reiskosten, boeken, studiemateriaal of examengelden. U mag voor de kosten van verplichte scholing dus géén terugbetalingsregeling met de werknemer overeenkomen. Ook niet voor de situatie waarin de werknemer zijn examen niet haalt of uit dienst treedt.

4.  Nevenwerkzaamheden

U mag als werkgever niet meer in alle gevallen een verbod op nevenwerkzaamheden opnemen. Hecht u er toch waarde aan, vermeldt dan dat u nevenwerkzaamheden kunt verbieden in geval van een objectieve rechtvaardigingsgrond (bijvoorbeeld overtreding van veiligheids- & gezondheidsvoorschriften of van de Arbeidstijdenwet). En houdt u er rekening mee, wanneer u zich er daadwerkelijk op beroept, u zult moeten motiveren op grond van welke objectieve rechtvaardigingsgrond de nevenwerkzaamheden niet zijn toegestaan.

5.  Flexibele arbeidskrachten en een voorspelbaar werkritme

Het gaat hier niet per sé om oproepkrachten (hun bescherming blijft van kracht), maar om arbeidskrachten met een onvoorspelbaar werkritme (d.w.z. als de tijdstippen waarop het werk moet worden verricht, in overwegende mate direct of indirect door de werkgever worden bepaald). Voor deze groep arbeidskrachten zijn twee nieuwe verplichtingen in het leven geroepen:

    1. Werknemers mochten al een verzoek indienen tot aanpassing van de arbeidsduur, arbeidstijd en werkplek. Hieraan wordt voor de werknemer het recht toegevoegd om te verzoeken om een meer voorspelbare arbeidsrelatie (bijv. een contract voor onbepaalde tijd of met een vast aantal uren per week).
    2. Voor arbeidskrachten met een grotendeels onvoorspelbaar arbeidspatroon moet u als werkgever “referentiedagen” gaan vaststellen. Referentiedagen zijn de dagen en tijdstippen waarop de werknemer verplicht kan worden te komen werken.


In de onderstaande brochure van de Nederlandse overheid kunt u alle wijzigingen rustig nalezen:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2022/06/28/richtlijn-transparante-en-voorspelbare-arbeidsvoorwaarden

wat kunt u doen?

De nieuwe regels gelden zowel voor bestaande als voor nieuwe arbeidsovereenkomsten.

Dus:

Check uw (model)arbeidsovereenkomsten of vraag onze juristen van Interfisc Consult BV om advies.

Verwijst u in de arbeidsovereenkomst ook naar een Personeelsgids, arbeidsreglement of ander aanvullend document waarin u uw arbeidsvoorwaarden heeft vastgelegd, dan is het verstandig om ook deze documenten te (laten) updaten.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Volg ontwikkelingen op het gebied van werkgeversverplichtingen in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië op de voet.

Samen, oplossingsgericht en zorgzaam

Al sinds 1972 biedt Interfisc internationale HR & Payroll oplossingen aan in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië. Wij doen dit vanuit ons hoofdkantoor in Nederland en filialen in België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk en met een internationaal team van ca. 45 bevlogen en zorgzame medewerkers.

Wilt u meer informatie?

Vragen over wat u allemaal moet regelen?
Ons customer support team staat voor u klaar, u bereikt ons telefonisch of via het contactformulier.

Niet gevonden wat u zocht?

In de wereld van internationale tewerkstelling is elke situatie uniek. Heeft u vragen waarop onze website geen antwoord biedt, aarzel dan niet om ons deze te stellen, wij denken graag met u mee!

Contactformulier

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!

Volg ontwikkelingen op het gebied van werkgeversverplichtingen in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië op de voet.