Interfisc België | Arbeidsongeschiktheid werknemer & ziekte uitkering buitenland | Interfisc
6902
page-template-default,page,page-id-6902,ajax_updown_fade,page_not_loaded,boxed,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

Arbeidsongeschikte werknemers in het buitenland

 

Let op!

In Nederland heeft u een arbodienst nodig:

Heeft u vragen?

Wij denken graag met u mee:

Wij bieden deze dienst aan in:

Arbeidsongeschikte werknemers & ziekte uitkering in het buitenland, hoe zit dat?

De komende jaren worden preventie van absenteïsme en het inzetbaar houden van medewerkers steeds belangrijker. Ziekte & arbeidsongeschiktheid van werknemers staan hoog op de agenda. In veel landen sluit de werkgever zich aan bij een officiële instantie, die zich bekommert om het herstel van de werknemer. Echter, in Nederland draagt juist de werkgever een grote verantwoordelijkheid op dit gebied. Met enorme consequenties wanneer u ergens een steek laat vallen.

Verplichtingen van de werkgever

De verplichtingen en gewoonten omtrent het registreren van ziekteverzuim en begeleiden van zieke werknemers zijn in elk land anders. Een hele klus dus om het goed te doen en om niets te vergeten.

Wij zorgen ervoor dat u bij arbeidsongeschiktheid van uw werknemers in het buitenland voldoet aan uw administratieve verplichtingen. Waar nodig brengen wij u in contact met partijen die u kunnen bijstaan, wanneer u onverhoopt te maken krijgt met arbeidsongeschikte werknemers in het buitenland.

In Nederland zijn werkgevers verplicht om zelf hun zieke werknemers te begeleiden. Zij moeten daarvoor een contract met een bedrijfsarts of arbodienst sluiten. U kunt voor uw Nederlandse werknemers gebruik maken van onze eigen gecertificeerde arbodienst: Interfisc-Arbo.

In de overige landen werken wij samen met externe partijen, waarmee wij u graag in contact brengen.

Wie betaalt de ziekte uitkering en overige kosten bij arbeidsongeschiktheid?

Bovendien kost arbeidsongeschiktheid veel geld. In de eerste plaats zijn er de loonkosten van de zieke werknemers en eventuele aanvullingen op de ziekte uitkering van de werknemer. Daarnaast zijn er de kosten voor vervangend personeel, de dienst voor preventie en bescherming op het werk en overige adviseurs. Daar komen in sommige landen nog boetes bij wanneer u op een bepaald vlak niet voldoende inspanningen heeft geleverd. Of wanneer u een fatale termijn heeft gemist om een bepaalde verklaring in te leveren.

Ook op dit vlak heeft elk land een eigen stelsel van ziekte uitkeringen, verzekeringen en aanvullende verplichtingen. Meestal heeft de werknemer recht op een ziekte uitkering van de overheid, echter in Nederland is het de werkgever die gedurende de eerste twee jaar het loon van de werknemer doorbetaalt (lees meer over de loondoorbetalingsplicht in Nederland).

Investeringen in een goede partner die helpt om het absenteïsme & mogelijke sancties zo laag mogelijk te houden zijn dan ook snel terugverdiend.